Saturday, 18 July 2015
07 June 2023

«مراقب برادران موش باشید»

2013 July 16

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

موضوع: کشف ابزار شنود و فیلم‌برداری در دفتر «علی مطهری»، نماینده مجلس

mosh_rezamokhtarjozani_20130715 copy

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,