Saturday, 18 July 2015
28 September 2021

«سکوت هم صدا دارد»

2010 February 17

پژوهش‌گران در تحقیقات خود دریافتند که سکوت نیز پر از صداهایی است که مغز قادر است آنها را بشنود. محققان دانشگاه اورگان با هدف کشف راه حل‌هایی برای حل اختلالات مختلف شنوایی، اوتیسم و دیسلکسی (اختلال در خواندن و نوشتن زبان) بر روی موشهای آزمایشگاهی توانایی مغز در گوش دادن به «صدای سکوت» را کشف کردند.
این محققان با نصب الکترودهایی در سر موش‌ها به این نتایج دست یافتند و در این خصوص توضیح دادند: «تصور کنید که در یک مکان شلوغ و یا در یک مهمانی قرار دارید و سعی می کنید حرفهای کسی را که در مقابل شما نشسته است دنبال کنید و صدای وی را از میان سر و صداهای مختلف تشخیص دهید.»
این کار به نظر خیلی پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. این درحالی است که رایانه‌ها برای انجام همین کار به نظر ساده با دشواری‌های زیادی روبرو هستند اما مغز می‌تواند مکث‌ها را در لحظات درست وارد کرده و خطوط تقسیم صحیح میان سیلاب‌ها و کلمات را پیدا کند.
این محققان در بررسیهای خود کشف کردند که دو کانال متفاوت وجود دارند که ارتباط میان گوش و کورتکس شنوایی را برقرار می کنند. یکی ازاین کانالها صدا و دیگری سکوت را انتقال می دهد.
این آزمایشات نشان داد که سکوت «صدایی» دارد که مغز قادر به درک آن است. در لحظه ای که در آن همه ساکت هستند، در سر گروهی از نورونها فعال می شوند که عملکرد آنها ثبت و رمزگشایی محتویات سکوت است.
براساس گزارش مجله نورون، درک معنی صحیح مکثها در داخل یک مکالمه به افراد اجازه می دهد که حرفهای همدیگر را درک کنند و جوابهای مناسب با حرفهای گوینده را بدهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,