Saturday, 18 July 2015
25 November 2020
دایره‌ی شکسته

«آزار پیدا و پنهان-بخش نخست»

2013 July 27

مهشب‌تاجیک/ رادیو کوچه

تعریف تجاوز جنسی شامل عمل‌های گوناگونی می‌شود که به طور عام تعریف یکسانی دارد اما این تعاریف همیشه مصداق عمل اتفاق افتاده نیست. اصل عمل تجاوز تعدی به حریم بدن دیگری است. زمانی که فردی به صورت آگاهانه و به عمد به کارگیری زور فیزیکی و یا فشار روانی قربانی خود را مورد تعدی قرار می‌دهد و حتا او را تحقیر می‌کند عمل تجاوز انجام گرفته است. در تعاریف مربوط به سکسولوژی تماس جنسی که بدون اجازه‌ی طرف مقابل انجام بگیرد به تجاوز تعبیر می‌شود. این تعریف گسترده می‌تواند شامل بسیاری از خشونت‌های جنسی شود که با مفهوم عام از تجاوز فرق دارد. با این تفاصیل تعاریف تجاوز در کشورهای متفاوت فرق دارد و برداشت‌های محدود و گسترده‌ای به تجاوز اختصاص داده شده و زمانی هم که فرد مجرم یا خاطی مجازات می‌شود، بسته به تعاریف تجاوز نوع مجازات متفاوت خواهد بود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

20130727_tajavoz_

در بسیاری از کشورها دخول واژنی که شامل تمام یا بخشی از آلت مردها می‌شود را تجاوز می‌دانند، بعضی از کشورهای دیگر، دخول هر چیزی را در واژن تجاوز می‌دانند و کشورهای دیگری هم تماس‌هایی محدودتر را در صورتی‌که با تمایل نباشد و با اجبار یکی از طرفین صورت گیرد، تجاوز می‌دانند و حتا مجازات‌های سنگینی را برایش در نظر می‌گیرند. در بسیاری از کشورها موضوع تجاوز تنها محدود به رابطه‌ای می‌شود که بین دو جنس مخالف انجام می‌پذیرد و مسایلی را که در این زمره برای مردان و پسران پیش می‌آید با عبارات دیگری تعریف می‌کنند که برداشت درستی نیست و در واقع تجاوز همانطور که گفته شد  برقراری تماس جنسی بدون اجازه‌ی یکی از طرفین است که به وارد آمدن صدمات جسمی و روحی به او منجر می‌شود و مشمول جنسیت نمی‌شود. تجاوز در زمره‌ی خشونت-ها و قانون‌شکنی‌هایی است که به طور عمومی آمار درست و دقیقی به دست نمی‌دهد، زیرا در بسیاری از کشورها این مسئله و اتفاق افتادن آن با شرم و حیا و آبروداری رابطه‌ای مستقیم دارد و حتا در پاره‌ای از موارد از عمل انجام گرفته چشم‌پوشی می‌شود و هرگز به مراجع قانونی گزارش نمی‌شود و فرد خاطی مورد تنبیه و مجازات لازم قرار نمی‌گیرد.

تجاوز جزو رفتارهای هنجارشکنی محسوب می‌شود که هم خشونت را در خود دارد و هم اتفاق عمل جنسی را، اما در زمره‌ی مسایل جنسی طبقه‌بندی نمی‌شود، چرا که در ذات خود به صورت یک عمل جنسی تعریف نمی‌شود بل‌که خشونتی است که در آن از سکس برای اعمال زور و جرم بر دیگری انجام می‌پذیرد. تجاوز گونه‌های متفاوتی دارد که شامل تجاوز به کودکان، تجاوز به نوجوانان، تجاوز توسط آشنایان، تجاوز توسط همسر، تجاوز توسط غریبه‌ها و حتا تجاوز در زندان‌ها توسط عوامل حکومتی به زندان سیاسی است. در بسیاری از کشورها، به سادگی نمی‌توان فرد متجاوز را مجازات نمود. بسیاری از رفتارها که در زمره‌ی خشونت‌های جنسی تعریف می‌شوند، تجاوز محسوب نمی‌شوند. در بسیاری از مواردی که به می‌توان از آن رفتار تعریف به تجاوز نمود، زن‌ها مورد تجاوز همسرانشان واقع می‌شوند و هیچ قانون و حمایتی هم ندارند تا به آن پناه ببرند و سال‌های بسیار مورد آسیب‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرند.

20130727_tajavoz1_

یکی از عمده مواردی که در تجاوزات به چشم می‌آید و معضلی فراگیر است مسئله‌ی جنسیت در تجاوز است. حدود هفتاد و یک درصد افرادی که برای اولین بار قربانی تجاوز می‌شوند کمتر از 18 سال سن دارند و زنان جوان بین 16 تا 24 سال بیش از گروه‌های سنی دیگر در معرض تجاوز قرار دارند. باورهای اجتماعی و نقش جنسیت بر رفتارهای جنسی افراد تاثیرات مستقیم دارد. همان‌طور که گفته شد، بسیاری از قربانیان تجاوزها، هرگز به هیچ مرجع قانونی حتا برای گزارش کردن اتفاقی که بر آنان روا شده است مراجعه نمی‌کنند، زیرا در بسیاری از موارد نه تنها فرد خاطی مورد مجازات و تنبیه واقع نمی‌شود، بل‌که انگشت اتهامات به سوی فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است نشانه می‌رود. نقش جنسیت در جوامعی که باورهای عرفی و سنتی دارند بسیار تاثیرگذارتر از جوامع پیشرفته است و برای زنان مراقبت و محافظت را کاری چندین برابر مشکل‌تر از مردان می‌کند. در بسیاری از موارد زنانی که توسط غریبه‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، چون اعمال انجام گرفته بر آنان شدت بیش‌تری داشته است، خود را فردی قربانی تجاوز می‌دانند و ممکن است در حالت‌های خوش‌بینانه به مراکز قضایی برای طرح شکایت رجوع نمایند، اما زمانی‌که بسیاری از زنان با خشونت‌های متفاوتی مورد تجاوز آشنایانشان قرار می‌گیرند، حتا درک درستی از تجاوز روا رفته بر خودشان ندارند و این خشونت‌ها را امری رایج می‌دانند که باعث آزار و اذیت آن‌ها می‌شود ولی کاری از دستشان ساخته نیست و حمایتی هم ندارند. نقش جنسیت برای مردان هم به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کند، در جوامعی که مردانگی را این‌گونه تعریف می‌کند که شخصیت مطلوب مرد مسلط، مقتدر و مهاجم است، مردانی هم که مورد آزارهای جنسی قرار می‌گیرند، به این دلیل که شکایت و طرح مسئله در واقع وارد آمدن حفره‌ای در امری آیینی است که تسلط و مردانگی آن‌ها را زیر سوال می‌برد، پس از طرح خشونتی که بر آنان رفته است می‌گذرند و پنهان کردن مسئله را بر طرح آن و پیدا نمودن راه‌حل‌های مداوای آسیب‌های آن برمی‌گزینند و حتا زمان‌های بسیار طولانی درد و آزارهای این آسیب را تحمل می‌کنند، اما از بازگویی ماجرا سرباز می‌زنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,