Saturday, 18 July 2015
23 October 2020

«کودکانِ معصومِ کوچکی که آرزوهای بزرگی دارند»

2010 February 18

پیام جهانگیری / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

این عکس تأمل برانگیز و تأثرآور را شیما قائمی گرفته است و توضیح زیر را در پایینِ تصویر افزوده است:

“این عکس در موسسۀ خیریۀ سرطانی کودکان محک گرفته شده است. کودکانِ معصومِ کوچکی که آرزوهای بزرگی دارند.”

سال گذشته کنسرتی را با کودکان سرطانی شیراز برگزار کردم. کار با این کودکان معصوم خیلی برایم دلنشین بود. در تمام مدتی که با آنان تمرین و اجرا داشتم امید را در چشمان این نوشکفتگانِ ناز می دیدم و می گریستم.

با دیدن این عکس یاد جملۀ ماندگار دکتر مصطفی ملکیان افتادم:

«….. من نه دل نگران سنتم، نه دل نگران تجدد، نه دل نگران تمدن، نه دل‌نگران فرهنگ و نه دل‌نگران هیچ امر انتزاعی از این قبیل. من دل‌نگران انسان های گوشت و خون‌داری هستم که می آیند، رنج می‌برند و می‌روند. سعی کنیم که اولن: انسان ها هرچه بیشتر با حقیقت مواجهه یابند، به حقایق هرچه بیشتری دست یابند؛ ثانین هرچه کمتر درد بکشند و رنج ببرند و ثالثن هرچه بیشتر به نیکی و نیکوکاری بگرایند و برای تحقق این سه هدف از هرچه سودمند می تواند بود بهره مند گردند، از دین گرفته تا علم، فلسفه، هنر، ادبیات و همۀ دستاوردهای بشری دیگر.»

آهنگ این نوشته از انوشیروان روحانی است

عکس از شیما قائمی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,