Saturday, 18 July 2015
27 October 2020
به دلیل کاهش هزینه‌ها

«بیماران تالاسمی از پوشش بیمه خارج شدند»

2013 August 03

خبر/ رادیو کوچه

 بیمه‌های تامین اجتماعی وخدمات درمانی بیماران تالاسمی را که در مرحله تزریق خون قرار ندارند به دلیل کم کردن هزینه‌ها از تحت پوشش خود خارج کرده‌اند.

«خبرگزاری ایلنا» روز شنبه دوازدهم مرداد ماه گزارش داد  رییس انجمن تالاسمی ایران در گفتگو با این خبرگزاری گفته است: «بیمه‌های تامین اجتماعی وخدمات درمانی بیماران تالاسمی را که در مرحله تزریق خون قرار ندارند به دلیل کم کردن هزینه‌ها از تحت پوشش خود خارج کرده‌اند.»

«مجید آراسته» رییس انجمن تالاسمی ایران همچنین گفته‌ است: « بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی ملاک تحت پوشش قرار دادن بیماری تالاسمی را خون گیری آن‌ها قرار داده است از همین رو بیماری را که خون نمی‌زند بیمار تالاسمی نمی‌دانند بنابراین آنان را از تحت پوشش خود خارج کرده‌اند».

talasmi

«ایلنا» می‌افزاید رییس انجمن تالاسمی ایران تصریح کرد: «بیمار تالاسمی ممکن است بعد از یک مدت خون گیری دچار مشکلاتی از جمله حساسیت‌های خونی شود که اگر مجدد به آن‌ها خون زده شود به جای بالا رفتن خون و افزایش هموگلوبین، افت شدیدی پیدا می‌کند که حتی می‌تواند باعث مرگ بیمار شود.»

«آراسته» در همین رابطه افزوده است: « ‌از همین رو برای اینکه بیمار دچار مشکلی نشود به جای خون زدن برای او دارو تجویز می‌شود تا به شکل موقت و مقطعی نیاز به خون را در این بیماران کاهش داده شود تا عوارض آن کم شود و بعد از اتمام دوره بیماری؛ شش ماه تا یک سال و منوط به شدت بیماری مجدد به بیمار خون زده می‌شود.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,