Saturday, 18 July 2015
03 December 2020
گزارش خبری علمی

«فقر در کودکی و مصرف مواد مخدر»

2013 August 05

دکتر آویده مطمئن فر / رادیو کوچه

avideh@koochehmail.com

بنابر یک مطالعه جدید، کودکانی که در فقر رشد می‌کنند نسبت به کودکان ثروتمندتر بیشتر احتمال دارد به مصرف سیگار روی ببرند، اما کمتر احتمال دارد که مصرف بیش از حد الکل داشته و یا از ماری جوانا استفاده کنند.

محققان دانشگاه پزشکی دوک هم چنین دریافتند که سویه های اقتصادی در اوایل زندگی، از جمله نگرانی‌های خانواده در پرداخت صورتحساب ها و یا نیاز به فروش اموال برای به دست آوردن پول نقد به طور مستقل صیانتِ نفس کودک را فرسوده می‌کند و حتا با وجود کنترل قوی خانواده در نوجوانی، فقدان صیانتِ نفس، اغلب به استفاده از مواد مخدر منجر می‌شود.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

این یافته ها که در مجله روانشناسی کودکان انتشار یافته است، مفروضات مشترک در مورد کسانی که از مواد مخدر استفاده می‌کنند را آشکار و یک پایه و اساس و روش‌های بهتری برای جلوگیری از  سقوط جوانان در اعتیاد به دارو و مصرف الکل ارایه می‌دهد.

بنابر گفته نویسنده این مطالعه، «برنارد فوملر Bernard Fuemmeler»،  استادیار پزشکی خانواده در دانشکده پزشکی دانشگاه دوک، به نظر نمی‌رسد که فقر در دوران کودکی، توسعه کودک را تحت تاثیر قرار دهد، اما می‌تواند اثرات پایداری بر انواع گزینه های بهداشتی، به‌خصوص مصرف سیگار در طول دوران نوجوانی و اوایل دوران بلوغ آن‌ها داشته باشد. او هم چنین گفته بود که سویه های اقتصادی ممکن است ظرفیت صیانتِ نفس را توسط کاهش فرصت ها برای خود-تنظیمی و یا شکل‌گیری  ساختارهای مهم مغزی را تحت تأثیر قرار دهد.

20130804_Avideh_MedicalNews_PovertyInChildhood_Pic1

«برنارد فوملر Bernard Fuemmeler» و همکارانش در دانشگاه دوک اثر مستقیم مجموعه ای از سویه های اقتصادی دوران کودکی بر روی رفتارهایی مانند سیگار کشیدن، نوشیدن بیش از حد الکل و مصرف ماری جوانا در بزرگسالان جوان را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها هم چنین خواستند اثر مشکلات مالی خانواده بر صیانتِ نفس را تعیین کرده و اینکه چگونه اثر مثبت پدر و مادر تمایل به استفاده از مواد مخدر و الکل را در جوانان کاهش می‌دهد را بررسی کردند.

این مطالعه داده‌های ۱۲۸۵ کودک و مراقبان آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وضعیت اقتصادی توسط درآمد سالانه خانواده تعیین شده بود و یک بررسی با سؤالاتی در مورد مشکلات اقتصادی از جمله پرداخت صورتحساب ها یا تعویق مراقبت های پزشکی اندازه گیری شده بود. اطلاعات بیشتری نیز برای سنجش صیانتِ نفس دوران کودکی و روابط با پدر و مادر جمع آوری شد.

در میان شرکت کنندگان در این مطالعه که در حال رسیدن به سن بلوغ بودند، افراد جوانی که دوران کودکی خود را در فقر سپری کرده بودند، به مراتب بیشتر احتمال دارد نسبت به کودکانی که در خانواده های ثروتمند بزرگ شده‌اند سیگار مصرف کنند. این کودکان هم چنین در بررسی صیانتِ نفس، نتایج پایینی نشان داده‌اند.

محققان این مطالعه هم چنین هیچ همبستگی بین سختی‌های اقتصادی یک خانواده و فرزندپروری ضعیف نیافتند، چیزی که در تناقض با برخی از مطالعات دیگر است

بنابه گفته فوملر: ” ضعف صیانتِ نفس ممکن است محصول محدود بودن منابع یادگیری و فرصت ها برای توسعه رفتارهای مناسب باشد.”

نوشیدن بیش از حد الکل اما، در میان جوانان ثروتمندتر بسیار شایع تر است. و پدیده شگفت‌آور این است که کسانی که صیانتِ نفس قویی در کودکی نشان داده بودند بیشتر احتمال دارد در جوانی در نوشیدن اپیزودیک بیش از حد الکل درگیر شوند.

و اما به نظر می‌رسد که نه ثروت و نه فقر استفاده از ماری جوانا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر چه فرزندپروری مثبت مصرف مواد مخدر را به شدت کاهش می‌دهد. پدر و مادرانی که پرورش گر و پذیرش گر هستند، در واقع، احتمال استفاده مواد مخدر را در فرزندان خود را به شدت کاهش می‌دهند.

محققان این مطالعه هم چنین هیچ همبستگی بین سختی‌های اقتصادی یک خانواده و فرزندپروری ضعیف نیافتند، چیزی که در تناقض با برخی از مطالعات دیگر است.

بنابرگفته فوملر، “این یک نظریه بود که سویه های اقتصادی ممکن است باعث شود که والدین ظرفیت کمتری برای مقابله با فرزندان خود داشته باشند اما این رابطه وجود نداشت. این بدان معناست که این لزومن فقر نیست که استراتژی فرزندپروری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما این فقر است که صیانتِ نفس کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.”

فوملر هم چنین گفت که این یافته ها با توجه به افزایش تعداد کودکانی که در ایالات متحده در فقر زندگی می‌کنند بسیار مهم است. سرشماری ایالات متحده گزارش درصد فقر در کودکان را ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۰، در مقایسه با ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۰ گزارش داده بود.

فوملر معتقد است که برای درک بهتر اینکه چگونه سویه های اقتصادی توسعه صیانتِ نفس را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم چنین شناسایی دیگر واسطه های بالقوه بین سویه های اقتصادی و مصرف مواد مخدر مورد نیاز است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,