Saturday, 18 July 2015
26 November 2020
انتخابات آینده افغانستان

«آیا زنان به پای صندوق های رای دهی خواهند رفت»

2013 August 07

الهه ساحل / رادیو کوچه / بخش افغانستان

در تازه ترین طرح ارایه شده از سوی وزارت امور زنان و کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان به کمیسیون انتخابات بر تقویت حضور زنان در انتخابات آینده تاکید شده است.

«فوزیه کوفی» رئیس کمیسیون امور زنان مجلس در کابل به خبرنگاران گفت است که طرح ارایه شده شامل راه‌اندازی کمپاین خانه به خانه برای بالا بردن آگاهی زنان و توزیع کارت شناسایی رای‌دهندگان توسط گروه های سیار می‌شود.

در این مورد از«محبوبه جمشیدی» رییس امور زنان ولایت هرات پرسیدم که آیا برای آگاهی دهی زنان ولایت هرات چه تصمیم و تدابیری گرفته شده استاومی گوید که به اساس فرمان وزارت تلاشها برای آگاهی دهی زنان هرات هم چنان ادامه دارد  .

خانم جمشیدی هم چنان در مورد تاثیر افزایش نا امنی ها و حضور زنان در انتخابات آینده گفت  که با تلاش های دولت و نهاد های امنیتی امید وار هستیم تا حضور زنان را در پروسه انتخابات داشته باشیم .

گفتنی است که در این اواخر به دلیل آن چه آمار پایین زنان برای ثبت نام اعلام شده است .نهاد های مدنی و مدافعین حقوق زنان را نگران ساخته است .

 عمده ترین نگرانی تهدیدهای امنیتی، به حساب می رود که ممکن در انتخابات آینده ریاست جمهوری حضور زنان کم رنگ شود.

نجیبه خانمی است که به حضور زنان درانتخابات آینده کشور زیاد خوش بین نیست .او می گویدبا وجود نامنی در کشور زنان در مناطق ناامن حضور آن چنانی در انتخابات نخواهند داشت .

 کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته اعلام کرد که زنان تنها حدود ۲۰ درصد کسانی را تشکیل می‌دهند که برای شرکت در انتخابات امسال ثبت نام کرده‌اند.

 کمیسیون مستقل انتخابات هم چنان از فراهم آوری تسهیلا ت برای حضور زنان در انتخابات آینده سخن گفته است .

قرار است در نوروز سال آینده خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شورا های ولایتی در سرتاسر افغانستان برگزارشود. اما نگرانی از حضور زنان دراین پروسه از همین اکنون آغاز شده است .

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,