شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016

«آرامش-بخش دوم»

۱۳۹۲ مرداد ۲۲

نغمه‌ها / رادیو کوچه

آرامش، کاری از میترا سمیعی، بخش دوم

با بیداری این انرژی درونی به نام کوندولینی ما همه بدنمان را ریلکس و پر از انرژی می‌کنیم.  در سیستم لطیف بدن ما هفت مراکز اصلی انرژی واقع در ستوان فقرات  که اداره و تغذیه کننده تمام اعضای بدن ما هستند. مرکز انرژی هفتم در ملاج یا تاج سر قرار دارد. همینطور این سیستم لطیف شامل سه کانال چپ راست و وسط است.  پرسش‌های خود را به[email protected] بفرستید.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

With awakening of our inner energy, kundalini we learn how to make our body relaxed and refreshed.  We also have 7 energy centers in our spinal column that manage and cater the organs in our body.  The 7th energy center is located on the top of the head.  There is also 3 channels in our suble system consist of left, right and middle channels.   If you have any questions, email me at [email protected]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,