Saturday, 18 July 2015
12 July 2020
پس از تحمل ۳ سال زندان

«جاوید هوتن کیان آزاد شد»

2013 August 20

خبر/ رادیو کوچه

«جاوید هوتن کیان» وکیل «سکینه محمدی آشتیانی» پس از تحمل سه سال حبس ، از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

بنابه گزارش رسیده به رادیو کوچه، جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، پس از تحمل سه سال زندان، صبح روز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

«جاوید هوتن کیان»، هیجدهم مهرماه ۸۹، به هنگام مصاحبه با روزنامه نگاران هفته نامه ی آلمانی بیلد آم زونتاگ،در دفتر وکالتش در ارتباط با پرونده سنگسار موکلش دستگیر شد.

Hutankiaweb

گفتنی است که، گزارشهای فراوانی از شکنجه «جاوید هوتن کیان» در هنگام بازجویی و رفتارهای تبعیض آمیز  از جمله ممنوع الملاقات بودن ، محروم از دسترسی به تلفن، محرومیت از مرخصی و حتی ممانعت از معاشرت با سایر زندانیان هم‌بندش در هنگام محکومیت وی منتشر شده بود.

جاوید هوتن کیا از سوی مسئولین زندان تبریز و به منظور حبس توام با آزار و شکنجه، به بند متادون زندان تبریز ویژه‌ی نگهداری زندانیان معتاد به مواد مخدر منتقل شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,