Saturday, 18 July 2015
26 November 2020

«کارتون / دانشگاه احمدی‌نژاد»

2013 August 29

رضا مختارجوزانی / رادیو کوچه

خبرها: برداشت شانزده‌ میلیاردی از حساب ریاست جمهوری برای دانشگاهی که احمدی‌نژاد از موسسان آن است.

ahmadi_rezamokhtarjozani_20130828 copy

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,