Saturday, 18 July 2015
17 January 2021
در پی صدور حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز

«پنج سال حبس برای روزنامه‌نگار آذربایجانی»

2010 February 20

نقی احمدی‌آذر مقدم،  نویسنده و روزنامه‌نگار آذربایجانی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به پنج سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از سفر به جمهوری آذربایجان محکوم شد.

بر اساس حکم صادره از سوی قاضی بیات رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، اتهام احمدی‌آذر جاسوسی در خاک ایران علیه ارمنستان و به نفع جمهوری آذربایجان عنوان شده است.

این نویسنده آذربایجانی پس از رفت‌و‌آمد به محافل ادبی در جمهوری آذربایجان با این اتهام  مواجه شده است.

پیش از این احمدی‌آذر ۱۵ فروردین ماه ۸۸ بازداشت و پس از تحمل صد و چهل و شش روز بازداشت، به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد  شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,