Saturday, 18 July 2015
24 November 2020

«کارتن/همه چیز از یک تلفن شروع شد»

2013 October 01

رضا مختار جوزانی / رادیو کوچه

 

rohani_tel_rezamokhtarjozani_20131001 copy

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,