Saturday, 18 July 2015
29 September 2020
مرگ مشکوک یک دختر دانشجو

«تجمع اعتراضی دانسجویان بوعلی همدان»

2013 October 13

خبر/ رادیو کوچه

عدم پیگری مرگ مشکوک یک دختر دانشجوی کرد اهل مریوان، از سوی مسئولین دانشگاه بوعلی همدان باعث اعتراض چندصد نفری دانشجویان این دانشگاه شد.

پس از سپری شدن دو روز از مرگ مشکوک یک دانشجوی دختر دانشگاه بوعلی بە نام سحر چوینی، صبح روز یک‌شنبه بیش از هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه در اعتراض بە عدم پیگیری مسئولین دانشگاه و بی‌مبالاتی نسبت بە مرگ وی در محوطە دانشگاه تجمعی اعتراضی را برپا کردند.

خبرگزاری «کردپا» بە نقل از تعدادی از دانشجویان این دانشگاه در این رابطە نوشته است: «مسئولین بدون انجام هیچ گونه تحیقاتی، علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردەاند و این در حالی است کە تاکنون ادارە پزشکی قانونی هیچ نتیجەای را مبنی بر دلیل مرگ سحر چوینی اعلام نکردە است.»

یکی از دانشجویان این دانشگاه بە این خبرگزاری گفته است: «دلیل مرگ این هم‌دانشگاهی ما خودکشی نبودە و وی در یکی از خوابگا‌های تازە احداث این دانشگاه و در حالی کە دیگر هم‌خوابگاهی‌‌هایش بە تعطیلات پایان هفتە رفتە بودند بە شیوەای مشکوک جان خود را از دست دادە است.»1 - Copy
این دانشجو در ادامە افزوده است: «در این خوابگاه تعدادی از کارگران ساخت و ساز نیز حضور داشتەاند و این مسئلە سبب شدە کە دیگر دانشجویان نسبت بە مرگ سحر مشکوک شدە و امن نبودن این خوابگاه منجر گردیدە کە مسئولین دانشگاه جهت سرپوش نهادن بر واقعیت این مسئلە دلیل مرگ را خودکشی اعلام کنند.»

در این تجمع اعتراضی، دانشجویان خواستار رسیدگی هر چە سریع‌تر جهت کشف واقعیات بە نسبت مرگ مشکوک «سحر چوینی» شدەاند.

«سحر چوینی» ١٩ سالە و دانشجوی ترم دوم رشتە پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان و اهل شهرستان مریوان بودە است.

جنازە وی صبح روز جمعە و یک روز پس از مرگ وی در یکی از خوابگا‌های دانشجویی تازە احداث دانشگاه بوعلی توسط دوستانش پیدا شد.

مسئولین دانشگاه نسبت بە تجمع اعتراضی دانشجویان حاضر بە هیچ گونە پاسخگویی در رابطە با مرگ این دانشجو نشدەاند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,