Saturday, 18 July 2015
26 November 2020
انتقاد به سیاست‌های دولت اردوغان

«هجده زن در ماه سپتامبر در ترکیه به قتل رسیدند»

2013 October 14

 مطلب وارده / رادیو کوچه

ترجمه و تنظیم: آیدا ابروفراخ

در سپتامبر ٢٠١٣، هجده زن را از دست دادیم. هفته‌هاست که بسته‌های جدید دموکراسی‌خواهی، با ادعای تغییر هر چیز در ترکیه ارائه شده است، اما در پاکت دموکراسی نخست وزیر نه نامی از زنان وجود دارد و نه بررسی مرگ آن تعداد زن در دستور کار دولت.

هجده زن با خواسته‌ی تصمیم‌گیری برای زندگی خود کشته شدند و دولتAKP  (آک پارتی=حزب عدالت و توسعه) همچنان به زن‌ستیزی خود ادامه می‌دهد.

دولت به افزایش زن ستیزی ادامه می‌دهد.

همراه با مقاومت گزی، مشروعیت بخشیدن به خشونت دولتی و متناسب با آن افزایش خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. خواهران کشته‌شده‌ی ما در ماه سپتامبر حتی پس از مرگ نیز شکنجه شدند.

دولت با گسترش زن ستیزی، اجازه آزار و اذیت پلیس و خشونت قاتلان، بر زنانی که می‌خواهند از حقوق دموکراتیک خود استفاده کنند، را می‌دهد.

yarin_2.10.2013_2586a5ab-6d38-4858-aebb-c7fc943a09cd

دولت برای زنان نیست، به محافظت از دشمنان زنان ادامه می‌دهد.

در ماه سپتامبر گزارش تجاوز پلیس‌ها به زنان منتشر شد. پلیسی که در ماه سپتامبر به زنان تجاوز کرده بود آزاد است و بازجویی نشد.

قرار تخفیفی که محکمه‌ها بعنوان پاداش به قاتلان زنان می‌دهند، همچنان ادامه دارد.

این موارد کافی نبود که در کانال دولتیTRT، «عمر اینانچِر» با جرات تمام بعنوان یک زن ستیز اعلام کرد که نیازی به کار کردن زنان نیست، و تنها حمایت از زنان که برای نخست وزیر ضروری بود، طرح داشتن چهار فرزند است.

وزیر خانواده و سیاست اجتماعی، «فاطمه شاهین» بعد از عنوان کردن «تضمین پلیس امنیتی» پیغام داد که «همین کافیست».

خواستار محتاج بودن زنان

در ماه سپتامبر ٣٣% زنان قربانی توسط همسرانشان به قتل رسیدند، ۶% از طرف همسران سابقشان کشته شدند و فقط ٢٢% از زنان قاتلانشان را نمی‌شناختند.

یعنی فقط ٢٢% دلیل مرگ خود را نمی دانستند. از شانزده خواهر کشته‌شده‌ی ما، سیزده نفر برای شروع زندگی مستقل و به دور از خشونت درخواست طلاق داده بودند.

ما نگرانیم که «فاطمه شاهین» با دیدن این واقعیت‌ها تا چه زمان سکوت خواهد کرد.

زنان در خیابان

هر قدر که می‌خواهید در تلویزیون‌های دولتی تبلیغ کار نکردن زنان را بکنید، هر قدر می‌خواهید با پلیس‌هایتان زنان را آزار و اذیت کنید. هر قدر دلتان می‌خواهد به تولید و محافظت قاتل‌ها و گناهکاران بپردازید. زنان ساکت نمی شوند!

برای هر خواهری که در ماه سپتامبر از دست دادیم، برای هر سخن ضد زن به خیابان‌ها و میدان‌ها می‌آییم.

آمار مبارزات فضای مجازی نشان می‌دهد که می‌شود از جنایت و خشونت علیه زنان دوری کرد. در ماه آگوست ٢۶ زن کشته شدند و در ماه سپتامبر ١٨ زن.

خشم و درد ما با قتل هر زن افزایش پیدا می‌کند. از این رو ما می‌گوییم «خشونت علیه زنان می‌تواند متوقف شود» و ما خشونت علیه زنان را متوقف می‌کنیم.

منابع:

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,