Saturday, 18 July 2015
12 July 2020
توسط آژانس امنیت ملی آمریکا

«جمع‌آوری مشخصات میلیون‌ها نفر از روی ایمیل‌ها و چت‌ها»

2013 October 15

خبر/ رادیو کوچه

آژانس امنیت ملی آمریکا مشخصات میلیون‌ها نفر را از روی ایمیل‌ها و چت‌ها جمع‌آوری کرده است

روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی که شامگاه دوشنبه چهاردهم اکتبر منتشر شد، نوشته است آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) با استفاده از ایمیل و چت‌ها، فهرستی از مشخصات میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان جمع‌آوری کرده است.

1

این گزارش «واشنگتن پست» بر پایه اطلاعات درز یافته توسط «ادوارد اسنودن»، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا تهیه شده است.
یکی از سخنگویان اداره اطلاعات ملی آمریکا در این رابطه به «واشنگتن پست» گفته است که آژانس امنیت ملی آمریکا در جست‌وجوی هدف‌های امنیتی بوده است نه اطلاعات شهروند معمولی آمریکا.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,