Saturday, 18 July 2015
26 February 2020
یک مادرانه‌ی مصور

«مادر، روایت زنده‌گی‌ یک زنده‌گی‌بخش»

2013 October 18

گالری / رادیو کوچه

زمانی که «الینور کاروکی» دوقلوهای پسر و دختر خود را به دنیا آورد، تصمیم گرفت تا لحظه‌های زندگی خود را با کودکانش را در قالب یک دفترچه خاطرات مصور ثبت کند. وی به عنوان یک عکاس، این بار خود سوژه‌ی عکس‌هایش شد و آن چه در این آلبوم که با واژه «مادر» نامیده شده است به تصویر کشید، بخشی از داستان زندگی همه انسان‌هاست.

در این تصاویر، از شیردادن مادر به فرزندان، کوتاه کردن موهای آنان، خشم و بوسه‌های مادرانه تا کنجکاوی فرزند در کشف بدن برهنه مادر به چشم می‌خورند.

o-MOTHER-900 (1)

«الینور» در این باره به «تلگراف» گفت: «من به این فکر کردم که مادر شدن، کیستیِ مرا تغییر خواهد داد و خواستم که این تغییر را بازتاب دهم». وی ادامه داد: «نه تنها بدن ما، بلکه همه‌چیز تغییر می‌کند، این‌جا نقطه اشتراک تمامی ما مادران است».

مادر نه «بخشی از زندگی» که «زندگی بخش» است.

 All photos courtesy of Elinor Carucci/INSTITUTE

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,