Saturday, 18 July 2015
25 November 2020
قاعده هرم

«زنان و هزینه‌های پرداخت نشده-بخش دوم»

2013 October 31

محمد افرازه/ رادیو کوچه

 

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

همان‌گونه که در برنامه قبل گفته شد کسب هر موقعیت و موفقیت مستلزم پرداخت هزینه‌های آن است و صرفن بیان و شرح مشکلات و عدم رضایت از شرایط بدون اقدامی عملی و یا اجرایی در رابطه با برطرف ساختن آن مشکل، حصول سرانجام و یا کسب نتیجه را منجر نخواهد شد. در ‌‌نهایت این‌که می‌بایست نسلی اقدامی را آغاز کند، اقدامی که باورهای موجود را بتواند تغییر دهد.

نمی‌شود انتظار داشت که زمانی که زن خود را وابسته به مهریه و یا درآمد شوهرش بداند از آن طرف هم حقوق برابر دریافت سازد. چنین رویه‌ای طبعن در ابتدا باعث خواهد شد مشکلاتی پیش آید

شرایط ایجاد شده به ویژه از نظر اقتصادی در ابتدای زندگی مشترک و یا در مراحلی که هسته اولیه یک آشنایی در جامعه ما شکل می‌گیرد با توجه به سابقه فرهنگی و اجتماعی موجود، همان‌طور که گفته شد تمایل دختران به آشنایی و یا ارتباط با پسرانی که از نظر اقتصادی در رده بالاتری هستند را موجب شده و این حالت شرایط را برای سو استفاده پسران مهیا‌تر ساخته است. حال به هر حال با این تفکر که اصولن جامعه همیشه نگاه به جلو دارد و می‌بایست به اصلاح خود در آینده بپردازد، این شرایط برای افرادی که در آغاز زندگی قرار دارند و در ‌‌نهایت تربیت کننده نسل آینده خواهند بود به هیچ عنوان در راستای هدف برابری طلبی و رعایت حقوق مساوی برای بانوان، دیده نمی‌شود. منظر اصلی این است زن می‌بایست در ابتدا به خود در جامعه ما به عنوان یک فرد کاملن مستقل نگاه کند و این خود باوری را در خود پرورش دهد که حتا اگر جامعه و یا خانواده به او چنین نگاهی را ندارد خود در تلاش برای بازسازی این رویه باشد.

1

 نمی‌شود انتظار داشت که زمانی که زن خود را وابسته به مهریه و یا درآمد شوهرش بداند از آن طرف هم حقوق برابر دریافت سازد. چنین رویه‌ای طبعن در ابتدا باعث خواهد شد مشکلاتی پیش آید و یا حتا حقوق بیشتری از زنان زیرپا گذاشته شود، منظور به صورت مشخص آن است که با عدم طلب مهریه از مرد و با گذشت از این‌که من به اتکای شوهر می‌بایست زندگی کنم و با پای فشاری بر استقلال فردی، این آموزه را در جامعه با گذر زمان ایجاد کند که اساسن زن در بحث اقتصادی و توان مالی هیچ نیازی به جنس مذکر ندارد، باید بدون تعارف و تعصب پذیرفت که بسیاری از روابط و ساختار شکلی آن‌ها نه تنها در جامعه ما بلکه در تمام دنیا برپایه توان مالی و امکان و تمکن اقتصادی شکل می‌گیرد، به ویژه در مشرق زمین و کشور ما که این مورد بیشتر احساس می‌شود.

می‌بایست به آن روز امید داشت که زنان ما با گذشتن از مرز حرف و سخن در عمل خواست برابری‌طلبی خود را ممکن سازند و در آینده روزی را دید که در جامعه ایرانی زن به عنوان صرفن کالا چه در نظر مردان و چه در نظر خود زنان جلوه نداشته باشد

شاید اگر همین امروز از دختر خانمی در جامعه ما سوال شود که تا چه حد در زندگی آینده در نظر داری تا به شوهر خود از نظر اقتصادی تکیه کنی، با کمال اطمینان و حتی تحکم ابراز کند که هیچ، اما اگر همین دختر خانم را در زمان ازدواج و طی مراحل قانونی آن رصد کنیم در خواهیم یافت که رقمی نجومی برای مهریه خود طلب کرده و انتخابش برای همسر هم فردی است که از نظر توان مالی در لایه‌های بالای جامعه قرار گرفته است. البته مجدد متذکر می‌شود که موارد استثنا هم وجود دارد که به دلیل درصد پایین آن در جامعه از بررسی آن‌ها صرف نظر شده است. به هر روی برای رفع موانع و اشکالات اساسی می‌بایست عیان و صریح به آسیب‌شناسی رفتاری در جامعه پرداخت، این‌که جامعه مردسالار ما برای زنان جای‌گاه واقعی خود را تعریف نکرده و نمی‌کند یک آسیب است اما این‌که زنان هم برای رفع این آسیب تلاشی جدی از خود نشان نمی‌دهند و صرفن با بیان صورت مسئله در پی حل آن هستند هم یک واقعیت است. زنان نباید انتظار داشته باشند که مردان با اصلاح قوانین حق و قدرت خود را به سادگی به آنان تفویض کنند.

2

برای اصلاح باید هزینه مناسب آن پرداخت شود. می‌بایست به آن روز امید داشت که زنان ما با گذشتن از مرز حرف و سخن در عمل خواست برابری‌طلبی خود را ممکن سازند و در آینده روزی را دید که در جامعه ایرانی زن به عنوان صرفن کالا چه در نظر مردان و چه در نظر خود زنان جلوه نداشته باشد، روزگاری که زنان به عنوان انسان‌هایی مستقل در جامعه، عامل و حاکم زندگی و سرنوشت خود باشند، روزگاری که نیازی نباشد مردی از حق خود بگذرد تا برای همسرش در جامعه ارزش بیشتری قائل شود، بلکه این حق را نه حق خود، که حق انسانی دیگر بداند که در تملک کامل اوست و او را در آن حقوق، حق هیچ‌گونه تصرف و دخالتی نیست، روزگاری که زنان هزینه‌های لازم برخورداری از این حقوق را پرداخته باشند و حال با بهره‌برداری از این حقوق جامعه‌ای پویا‌تر و موفق در کنار مردان برای زندگی فرزندان خود و ادامه حیات آن مجموعه مهیا و برپا ساخته باشند.

برنامه‌های قبلی قاعده هرم را از اینجا دنبال کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,