شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
26 August 2016

«جدول برنامه ها»

۱۳۹۲ آبان ۲۳

پنج‌شنبه بیست وسوم آبان ۹۲/ چهاردهم نوامبر ۲۰۱۳

خاطرات و داستان‌های کودکی – خشم فروخورده – شهرزاد کریمی

زوری لایک می‌کنم، قربتا عندالفرند – شهروز فرهمند

پاورقی – قسمت بیست و ششم – حامد احمدی

افسانه‌خانه – سین مثل سیب – افسانه هژبری

صدای ممنوع – بوی کاغذ، صدای قلم، دارهای آذربایجان – شادیار عمرانی

سه بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,