Saturday, 18 July 2015
06 April 2020
فرهنگ استبدادی

«نیمه پنهان انقلاب فجیع فرهنگی را سانسور کرد»

2013 November 17

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد، نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست.  اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید. این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر می‌شود.

مقاله وارده / مازیارشکوری گیل چالان

نظام سیاسی استبدادی معلول فرهنگ استبدادی می‌باشد. فرهنگ استبدادی آفاتی را با خود به همراه دارد که جهت نیل به فرهنگ دموکراتیک ابتدا می‌باید این آفات را هرچه بیشتر ریشه کن و در ‌‌نهایت معدوم نمود. ازجمله این آفات می‌توان به پدیده‌ای نام آشنا به نام سانسوراشاره کرد. اگرسانسور را پدیده‌ای تعریف نماییم که در فرایند منافع ومصالح قدرت برتر از تبیین حقیقت و بازگویی واقعیت ممانعت بعمل می‌آورد بنابراین می‌توان مواردی وسیع را به عنوان گونه‌هایی چند ازسانسور برشمرد. البته نباید فراموش کرد که فرهنگ سانسور تا حدودی با خود پدیده سانسور می‌تواند متفاوت باشد. البته نباید از یاد برد که فرهنگ سانسورهمیشه با پدیده سانسور همگون نمی‌باشد چرا که بعضن خشونت به عنوان پدیده‌ای می‌تواند علتی برای سانسورهای بعدی قرارگیرد. در تفاوت سانسور و فرهنگ سانسور میتوان یکی از وقایع اخیر در حوزه اندیشه دینی را مثال آورد:

بعضن خشونت به عنوان پدیده‌ای می‌تواند علتی برای سانسورهای بعدی قرارگیرد

اخیرن روزنامه «بهار» مقاله‌ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» را به قلم دکترسید علی اصغرغروی عضو شورای نهضت آزادی منتشر نمود. درپی انتشار این مطلب روزنامه مذکور با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و نگارنده از سوی ضابطین دادگاه انقلاب اصفهان احضار و مورد بازداشت قرار گرفت. مسلم مطلب درج شده در روزنامه بهار مورد دخل وتصرف ازسوی روزنامه بهار واقع نشده و بی کم وکاست منتشر و برروی کیوسک مطبوعات قرارگرفته است. اما توقیف روزنامه ونویسنده مقاله فوق عملی خشونت آمیز بوده که علتی درجهت ترغیب اصحاب اندیشه و رسانه به پدیده سانسور باشد.

6

اما آنچه این قلم را بر آن داشت تا به این مهم بپردازد تماشای فیلم سینمایی «نیمه پنهان» به کارگردانی خانم تهمینه میلانی بود. این فیلم حوادث و رخداد‌های دهه اول انقلاب را که حاکی ازخشونت پیدا و نهان رژیم جمهوری اسلامی با جریان‌های سیاسی وقت بود را به زیبایی هرچه تمام‌تر به تصویر می‌کشد اما نیمه پنهان در یک لحظه نیمه‌ای از واقعیت را به گونه‌ای فجیع پنهان و واقعیت تاریخ را با وارونه نگاری از بیننده پنهان می‌کند. در این صحنه از فیلم دختر دانشجویی که از هواداران سازمان مجاهدین خلق می‌باشد درحمله نیروهای چماقدار رژیم ازخیابان فرارکرده و در ساختمانی امن پناه می‌گیرد دایالوگی میان دختر دانشجوی هوادار مجاهدین و خانمی دیگر که از اصحاب قلم است در می‌گیرد. دایالوگ موضوع بحث ازاین قراراست:

خانم نویسنده: می‌توانم یکی ازاعلامیه‌هایت را بخوانم؟

هوادارمجاهدین: حتمن

خانم نویسنده: این‌که علیه رییس جمهور و فرمانده کل قواست!

هوادارمجاهدین: بله، بنی صدر اصرار دارد به اسم انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها تعطیل بشود ولی ما معتقدیم غرض اصلی بنی صدر اسلامی کردن دانشگاه نیست، تصفیه دانشجویان انقلابی است.

جهت تبیین سانسور به‌کار رفته در فیلم نیمه پنهان آنچه لازم می‌آید اینکه درگام نخست می‌باید نگاهی به تاریخ افکند. در این راستا چند نمونه از مخالفت‌های بنی صدر با تعطیلی دانشگاه‌ها را شاهدی برمدعای خود و تحریف واقعیت درفیلم نیمه پنهان می‌آوریم.

1

دیدگاه بنی صدردرمورد دانشگاه:

 «ازحضور گرایش‌ها در دانشگاه نترسید، زبان زور را جمع کنید و زبان ابتکار را باز کنید.»

انقلاب اسلامی، بیست اردیبهشت پنجاه ونه

 «دانشگاهی که تحت سیطره چماق‌های گوناگون باشد دانشگاه نیست.»

انقلاب اسلامی، چهارده اردیبهشت شصت

 «اینکه هنوز بتوان درخیابان‌ها کتاب سوزاند، به خوابگاه‌ها حمله کرد و هنوز بتوان به غیرطریق مقامات قانونی مدرسه تعطیل کرد راهی نیست که با آن بتوان درجمهوری اسلامی پیشرفت کرد.»

سخنرانی دربیست و دوم آبان پنجاه ونه

بنی صدرحتی درمورد فرار مغز‌ها عنوان کرد:

 «این مغز‌ها که هر روز می‌گریزند و به‌جای اینکه به کشور ما بیایند، ازکشور ما می‌روند. یک بیان ساده و آسان این است که بگوییم این‌ها می‌روند بهتر که بروند. اما ما مسئولیم. ما باید برای علم در جمهوری اسلامی جاه و منزلت تعیین کنیم تا نه تنها مغزهای ما فرار نکنند. بلکه آن‌هایی که رفته‌اند برگردند.»

انقلاب اسلامی، سیزده آذرپنجاه ونه

 «جامعه وقتی مغزهای خود را بتاراند رشد پیدا نمی‌کند. درباره فرارمغز‌ها بار‌ها هشدار دادم و اعلام خطر کردم.»

انقلاب اسلامی، سیزده اسفند پنجاه ونه

اما خمینی هم طاقت نیاورد و مواضع خود علیه مغزهای کشور را در علن بیان کرد.

 «می‌گویند مغز‌ها فرار می‌کنند بگذارید این مغزهای پوسیده فرار بکنند.»

بنی صدر در مقام منتخب ملت ایران پس ازتصویب طرح تعطیلی دانشگاه‌ها در زیر لوای انقلاب فرهنگی درمخالفت با چنین طرحی اینچنین مواضعی اتخاذ کرد:

 «این اصرار بر تعطیل آن‌هم از راه تعطیلی دانشگاه‌ها چرا؟!»

انقلاب اسلامی، سی ویک فروردین پنجاه ونه

 «انقلاب فرهنگی که تعطیلی نمی‌خواهد.»

انقلاب اسلامی، دوم اردیبهشت پنجاه ونه

2

«انقلاب فرهنگی محتاج ایجاد موج تعطیلی درجامعه نیست، محتاج بکار انداختن مغزهای تعطیل شده است.»

انقلاب اسلامی، چهارده اردیبهشت پنجاه ونه

پس ازتعطیلی دانشگاه‌ها بنی صدرمجدد موضع خود و نیت تعطیل کنندگان دانشگاه‌ها را بدینگونه اعلام کرد:

 «به عنوان انقلاب فرهنگی چه کار کردند؟ گفتند ده درصد مسلمانند، ده درصد ضد اسلام وهشتاد درصد هم بی‌تفاوت و اگر دانشگاه را از ده درصد پاک کنیم، هشتاد درصد بی‌تفاوت پیروی خواهند کرد و آن‌گاه در دانشگاه را باز می‌کنیم. مگر آن هشتاد درصد چوب خشکند؟ اسلام را به این ترتیب نمی‌شود پیش برد.»

انقلاب اسلامی، بیست و چهار آبان پنجاه ونه

بعد‌ها خمینی نیز بر بستن دانشگاه‌ها تاکید و با اشاره به مخالفت‌های بنی صدر در مخالفت با تعطیلی دانشگاه‌ها گفت:

 «وقتی دانشگاه‌ها بسته شد چه آدم‌های مهمی مخالفت کردند. درسابق وقتی دانشگاه دست ما نبود دیدید چه حیواناتی بیرون می‌آمد؟»

3

روزنامه انقلاب اسلامی به مدیر مسئولی بنی صدربار‌ها وبار‌ها با انعکاس مواضع بنی صدروهم‌فکران او پدیده شومی به نام انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها را محکوم کرده بود هدف حملات سپاه پاسداران و دانشجویان پیرو خط خمینی قرارگرفت. سپاه پاسداران با صدوربیانیه‌ای دربیست وپنجم آبان پنجاه ونه در اعتراض به بنی صدروروزنامه انقلاب اسلامی عنوان داشت:

 «وقتی روزنامه‌های انقلاب اسلامی و میزان هرکدام با پشتوانه نیروهای غیرخط امام ولی با نفوذ در حاکمیت ده‌ها مقاله علیه تعطیلی دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی می‌نویسند مسلم است که ضد انقلاب اینگونه جرات عرض اندام پیدا می‌کند»

همچنین دانشجویان پیرو خط خمینی نیز با صدور بیانیه‌ای به روزنامه انقلاب اسلامی حمله و ابرازداشت:

 «ما قضاوت روزنامه انقلاب اسلامی را در مورد انقلاب فرهنگی محکوم می‌کنیم. انقلاب فرهنگی که خواست امام بوده این‌چنین مورد توهین قرارمی‌گیرد و به خاطر مطلب تخیلی یک فرد ذهن‌گرا به توطئه تعبیر می‌شود»

غائله چهارده اسفند/ صفحه سیصد و پنجاه و شش

جامعه وقتی مغزهای خود را بتاراند رشد پیدا نمی‌کند

واقعن آیا آن‌گونه که در فیلم سینمایی نیمه پنهان به تصویر کشیده شده است بنی صدر عامل وحامی انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها بوده یا مخالفان بنی صدر که عاقبت با طرح تعطیلی دانشگاه‌ها درخرداد هزار و سیصد و شصت علیه منتخب ملت کودتا را به کرسی نشاندند؟؟؟ جهت دریافتن پاسخ به این پرسش تنها کافیست نگاهی به نامه دکترمحمد ملکی به علی خامنه‌ای بیاندازیم. اولین رییس دانشگاه تهران در پس ازانقلاب خطاب به رهبرجمهوری اسلامی چنین می‌نویسد:

 «حتمن ازیاد نبرده‌اید، دبیر سیاسی حزبی که شما از مؤسسین و رهبران آن بودید، طبق مدارک موجود نقشه هجوم به دانشگاه‌ها با نام انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاه‌ها را برنامه ریزی کرد درحالی که برای همگان و از جمله حضرتعالی روشن بود نقشه بستن دانشگاه‌ها به بهانه انقلاب فرهنگی چه هدفی را تعقیب می‌کرد»

4

 دکتر ملکی در نامه دیگر خود در سال نود و یک هم باری دیگر نقش حزب جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای را در نامه‌ای دیگر این‌گونه به وی یاد آور میشود:

 «پس از پیروزی انقلاب وقتی با اصرار آیت‌اله طالقانی ریاست دانشگاه را پذیرفتم، شرط کردم که طبق نظر ایشان که معتقد و مصر به شورایی اداره کردن تمام دستگاه‌ها و دخالت مستقیم مردم در اداره امور کشور بودند، برای حفظ استقلال دانشگاه این موسسه‌ی بزرگ علمی ـ فرهنگی را از طریق شوراهای مرکب از نمایندگان واقعی دانشجویان و استادان و کارمندان اداره کنیم. این‌کار انجام شد اما به ذائقه شما و حزبتان خوش نیامد و توطئه‌ها شروع شد. با برنامه ریزی‌های حسن آیت دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی (طبق آنچه در نوار معروف آمده) تصمیم به بستن دانشگاه‌ها گرفتید»

درسابق وقتی دانشگاه دست ما نبود دیدید چه حیواناتی بیرون می‌آمد؟

به هر حال بحث در اطراف انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها بسیار است که در توان این قلم نمی‌گنجد اما آنچه سوال است این‌که واقعن چگونه است که در فیلم نیمه پنهان از وحشی‌گری‌های چماق بدستان جمهوری اسلامی تا حمله به نشریات و دیگر فضاحت‌های بارآمده در جمهوری اسلامی به تصویرکشیده می‌شود اما در یک دایالوگ کوتاه واقعیت سانسور و بنی صدر عامل تعطیلی دانشگاه‌ها و طرح انقلاب فرهنگی معرفی می‌گردد؟؟؟

واقعن منافع و مصالح چه گروه و دسته‌ای در کاربوده که چنین تحریف واقعی مجوز اکران نیمه پنهان باشد؟؟؟

البته گویی جمهوری اسلامی قباحت و فضاحت تعطیلی دانشگاه‌ها و طرح انقلاب فرهنگی را دریافته که این‌گونه عزم جزم نمود تا با اکران نیمه پنهان نیمی از واقعیت تاریخ خود را پنهان و به ناحق این فضاحت را به بنی صدر منتسب کند.

تقدیم به همه آن‌ها که زخم سانسور در تن وجان دارند.

تقدیم به همه آن‌ها که با انقلاب فرهنگی ازدانشگاه رانده شدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,