Saturday, 18 July 2015
07 December 2021
ایران امروز

«وضعیت اشتغال در کشور به مرز بحران رسید»

2013 November 17

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

 

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

صندوق بین المللی پول هفته گذشته با اعلام روند نرخ بیکاری کشور از سال ۲۰۱۱ تا پیش ‌بینی آن در سال ۲۰۱۸، نرخ بیکاری کشور در سال‌های آینده را افزایشی دانست.  طی این پیش بینی نرخ بیکاری در ایران از ۱. ۱۳درصد در سال جاری میلادی به ۷. ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر بررسی جدید‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در کشور و نرخ‌های اعلام شده حاکی از آن است که در تابستان امسال تعداد بیکاران کشور در عدد ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر باقی مانده بود.

همچنین در گزارش اخیر مرکز آمار ایران ۱ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر از بیکاران کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله قرار دارند که می‌توان گفت مهم‌ترین و مستعد‌ترین گروه متقاضی کار در کشور محسوب می‌شوند. با وجود اعلام نرخ بیکاری ۴. ۱۰ درصدی در تابستان امسال، اما نرخ بیکاری جوانان این گروه سنی ۱. ۲۱ درصد است که برای مردان ۹. ۱۵ و برای زنان نیز معادل ۷. ۴۱ درصد برآورد شده است.

پیرو آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران، مقامات دولت یازدهم نیز در اظهاراتی جداگانه وضعیت بازار کار کشور را نامناسب دانستند و عنوان کردند: «نرخ بیکاری جوانان در ایران ۲ برابر نرخ بیکاری عمومی و برابر با بحران است».

1

ابعاد وسیع بحران اشتغال در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه می‌گوید ۴۳ درصد کل متقاضیان بازار کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و این گروه مشتری پر و پاقرص جست‌وجوی شغل در کشور محسوب می‌شوند. طبق جدید‌ترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نیز هم اکنون تعداد بیکاران کل کشور به ۲‌میلیون و ۵۶۳ هزار و ۶۲۴ نفر رسیده که از این تعداد حدود ۶۸ درصد معادل ۱ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۱۵۴ نفر در سن ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

به عبارت دیگر، اغلب جویندگان کار این گروه سنی جوان از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌شود. همچنین حدود ۱ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر از کل جویندگان کار نیز در این گروه قرار می‌گیرند که شامل افراد دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم تا دکترا می‌شود.

نرخ بیکاری جوانان در ایران ۲ برابر نرخ بیکاری عمومی و برابر با بحران است و پیش بینی می‌شود که کشور در سال آینده دست کم به ۶ میلیون فرصت جدید شغلی نیازمند است

«حمید حاج اسماعیلی»، کار‌شناس بازار کار در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه در زمان فعالیت دولت سازندگی تلاش شد تا نوعی بازنگری در تحصیلات و رشته‌های دانشگاهی شکل بگیرد گفت: «با این حال، بیش از دو دهه است که انتقادات فراوانی به نظام دانشگاهی به دلیل ناکارآمد بودن مدارک در بازار کار صورت می‌گیرد». این کار‌شناس بازار کار اظهار داشت: «مشکل بیشتر در این است که کشور ما تولید‌گرا نیست و ما تنها به دنبال درآمدهای نفتی حرکت می‌کنیم». وی افزود: «متأسفانه در دو سال گذشته روند از دست دادن مشاغل در کشور شکل گرفته است و پیش‌بینی‌ها این است که کشور در سال آینده دست کم به ۶ میلیون فرصت جدید شغلی نیازمند است».

2

هر چند مرکز آمار ایران ادعا کرده است که تعداد بیکاران در تابستان سال جاری ۳۸۰ هزار نفر کمتر از تعداد بیکاران در پایان سال گذشته است اما کار‌شناسان معتقدند بخشی از اُفت آمار کارجویان به انصراف دختران و پسرانی برمی گردد که به دلیل طولانی شدن جستجوی کار ترجیح داده‌اند قید اشتغال را بزنند. البته این مسئله بیشتر در بخش زنان اتفاق می‌افتد و شامل آن بخش از زنان جویای کار می‌شود که به هر دری زده‌اند نتوانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کنند و این مسئله باعث انصراف آن‌ها از ادامه جستجو برای کار شده است.

همچنین یک دلیل دیگر در کاهش تعداد بیکاران این است که افرادی پس از پرس و جو از بازار کار متوجه می‌شوند مهارت و تخصص لازم را برای ورود به بازار کار ندارند و با داشته‌های فعلی کسی به آن‌ها اعتماد نخواهد کرد؛ بنابراین یکبار دیگر راهی مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها می‌شوند و به دنبال تکمیل آن بخش از نیازهای خود هستند که بازار کار آن‌ها را دنبال می‌کند.

دولت یازدهم و بحران اشتغال در کشور

در آستانه صد روزگی دولت یازدهم و پس از ارایه آمار تازه در مورد بحران اشتغال از سوی صندوق بین المللی پول و مرکز آمار ایران، به نظر می‌رسد دولتمردان در حال تجهیز برای مدیریت بحران اشتغال در کشور هستند.

در جدید‌ترین اقدام، روز گذشته ۲۵ آبان ماه، وزﯾﺮ تعاون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺒﺮ داد. «ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ» اظهار ﮐﺮد: «ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای را در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺷﺘﻐﺎل دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ را ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ».

تا کنون هیچ برنامه مشخص و افق روشنی نسبت به حل بحران اشتغال در کشور از سوی دولت یازدهم ارایه نشده است

وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ همچنین ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﺻﺪد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ‌ھﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ھﺎی اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ظﺮﻓﯿﺖ‌ھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ھﺎ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. وی درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ھﺮﮔﻮﻧﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ‌ھﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﻋﻼم و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: «ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد».

همچنین «محمد باقر نوبخت»، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اواخر شهریور ماه سال جاری گفته بود: «اهداف دولت تدبیر و امید یعنی بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم در بودجه سال آینده دیده خواهد شد».

در پایان گفتنی است هر چند مقامات دولت یازدهم از وضعیت اشتغال در کشور به عنوان وضعیتی بحرانی یاد می‌کنند و وعده‌هایی برای عبور از این بحران می‌دهند؛ اما واقعیت آنست که تا کنون هیچ برنامه مشخص و افق روشنی نسبت به حل بحران اشتغال در کشور از سوی دولت یازدهم ارایه نشده است و بسیاری چشم انتظار بودجه سال ۹۳ هستند که دولت تدبیر و امید نوید داده است تا نیمه آذرماه سال جاری آن را تقدیم مجلس می‌کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,