Saturday, 18 July 2015
18 January 2021
کلبه‌هایی با حرات چهل درجه

«گالری/ قبایل دور افتاده جهان»

2013 November 18

گالری/ رادیو کوچه

منبع: بورد پاندا

برای ما که در بناهای مستحکم زندگی می‌کنیم و شیرهای آبی که هر وقت بخواهیم آب گرم برای استحمام مهیا است به همراه یخچال و فریزر برای نگهداری مواد غذایمان و اینترنت برای ارتباط با بقیه‌ی دنیا، به سختی می‌توانیم تصور کنیم که برای یک روز همانند مردم قبیله‌ی تسامان روزگار بگذرانیم که برای ادامه حیاتشان پنج الی ده بار در سال کوچ می‌کنند و در کلبه‌هایی با حرات چهل درجه زندگی می‌کنند.

photographs-of-vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-25__880

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,