Saturday, 18 July 2015
02 October 2023
اسلحه‌‌ای در کیف گیتار

«قاتل سگ‌های زرد شناسایی شد»

2013 November 18

واحد ترجمه/رادیو کوچه

منبع: دیلی نیوز

مرد مسلح East Williamsburg، در خودکشی – قتل مرتبط با گروه راک شناسایی شد.

بر طبق گزارش، قربانی‌ها، بخشی از یک گروه راک ایرانی ،yellow dog، بودند. که حکومت توتالیته را به مقصد بروکلین ترک کرده بودند. مرد مسلح، «رائف اخبار»، بیسیتی که گفته می‌شوذ رابطه خیلی نزدیکی با این گروه داشت بر طبق گزارش پلیس، اسلحه‌اش را در کیف گیتارش به سمت محل حادثه حمل کرد.

1a

پلیس به طور موقتی مرد مسلح را به نام رائف اخبار، موزیسینی در رابطه نزدیک با گروه ایرانی، شناسایی کرده است.

بیسیتی که به سه موزیسین دیگر در حادثه بروکلین شلیک کرد و سپس خود را کشت، اسلحه اش را در جعبه گیتار حمل کرد.

پلیس بیان کرد که اسلحه کشتار، از نوع کالیبر ٣٠٨، در پشت بام و کنار بدن رائف اخبار ٢٩ ساله که خشم مرگ‌بار خود را با شلیک به زیر چانه‌اش، تکمیل کرد، یافت.

اعضای گروه سگ‌های زرد، ایران را ترک کردند، جایی که از تندروهای اسلامی نفرت داشتند، و به بروکلین کوچ کردند.

2a

دو موزسین کشته شده‌ی گروه سگ‌های زرد، گروه مستقلی که از سرکوب‌های ایران به دنبال رویای راک اند رول به زمین خونین بروکلین گریختنه بودند، برادر بودند.

علی صالح‌زاده مدیر این گروه، باید به تهران زنگ می‌زد و برای خانواده سروش ( لولوش)فرازمند،٢٧ ساله، و آرش ( سینا)فرازمند،٢٨ ساله، اتفاقی که برای پسرانشان افتاده را توضیح می‌داد.

گزارش شده است که مرد مسلح، رائف اخبار بیسیت بود اما یکی از اعضای گروه نبود.

3a

 منابع بیان کردند که آنها در سال ٢٠١٠ وارد آمریکا شدند و اخیرن به آن‌ها پناهندگی سیاسی داده شد.

وکالیست گروه، علی اسفندیاری اولین قربانی بود،که از میان پنجره به سر او شلیک شده بود.

 مدیر گروه گفت:” مردم در ایران اسلحه ندارند. ما این مشکل را اینجا نداریم.”

4a

پلیس بیان داشت که ، موزیسین دیگری که با گروه دیگری کار می‌کرد به نام علی اسکندریان، ٣۵ ساله، نیز کشته شد.

درامر گروه، آرش فرازمند ،دومین فرد کشته شده بود. «اخبار» هنگامی که وارد آپارتمانش شد از پنجره به او شلیک کرد.

مرد چهارم، ساسان صادق پوراسکو، ٢٢ ساله، که دو بار به بازوی راستش شلیک شد و از خونریزی نجات پیدا کرد. هنرمندی که دوست اعضای گروه بود گفت که صادقپور اسکو، در حالت با ثبات در بیمارستان Elmhurst می باشد.

5a

گیتاریست، سروش فرازمند، برادر آرش، به سینه‌اش شلیک شد، هنگامی که در تخت خوابش دراز کشیده بود.

صالح‌زاده، گزارش‌هایی که علت خشونت را، عصبانیت «اخبار» به دلیل اخراجش از گروه بیان کرده بودند، تکذیب کرد.

 مدیر گفت که «اخبار»،برای گروه راک ایرانی دیگری به نام Free Keys، باس می‌زد. او گفت که  قربانیان برای ماه‌ها بود که با او به دلیل «درگیری های خیلی جزیی» حرف نمی‌زدند.

6a

گروه سگ‌های زرد در تهران شکل گرفت و مدعی بود که از Kinks and Joy Division اعتبار می گرفت.

پلیس گفت که «اخبار» از گروه Free Keysبخاطر سرقت درآمد گروه، بیرون انداخته شد.او سابقه دستگیری محلی نداشت.

منبع پلیس گفت : «او تلاش می کرد که به گروه برگردد. او در شو‌های گروه، نمایش می‌داد تا آن‌ها را متقاعد به بازگشت کند.»

7a

یک زن ناشناس نزدیک East Williamsburg، بروکلین، عزاداری می‌کند، صحنه‌ای که ادعا می‌شود رائف اخبار مسلح که با گروه راک ایرانی سگ‌های زرد روابط نزدیکی داشت، سه نفر را پیش از رفتن به پشت بام و شلیک به خودش، کشت.

 منابع اعلام کردند «اخبار» که در ریدوود کویین با یک هم اتاقی زندگی می‌کرد، دو سال قبل با ویزای کار موقت به آمریکا آمد.سلاح او، قبل از سال ٢٠٠۶ از دلال اسلحه‌ای که اکنون وجود ندارد در شهر جدید، راکلند، خریداری شده بود.

9a

استخر خون در سمت چپ پشت بام، روز دوشنبه پس از آنکه مرد مسلح خودش را در خیابان Maujer کشت.

کمیسر پلیس، ریموند کلی گفت «ما معتقدیم که این سلاح بیرون از آمریکا ساخته شده بود.»

دانی کرانگ گفت که «اخبار» اصلن شبیه به اعضای  گروه Yellow Dogs نبود و اغلب آویزان اعضای گروه Free Keys بود.

1b

تفنگی شبیه تفنگ ارتش، کالیبر ٣٠٨، که با نام century arms sporter شناخته می‌شود، ذر کشتار سه موزیسین راک ایرانی در بروکلین، در اوایل روز دوشنبه مورد استفاده قرار گرفت.

کرانگ گفت که هرگز فکر نمی‌کند که «اخبار» انسان شروری بود، او  تنها مرموز بود.

2b

یک نمونه از فشنگ بیضوی(  گلوله تپانچه کالیبر ۴۴ درسمت چپ قرار دارد.) در مقابل فشنگ مماس( گلوله اسلحه ٣٠٨ کالیبری در سمت راست قرار دارد.) گلوله‌ها از آلیاژ‌های مسی ساخته شده‌اند.

منابع اعلام کردند که خواننده اصلی گروه Yellow Dogs، سیاوش ( اوباش)کرم پور، ٢۴ ساله، هنگامی که هم گروهی‌هایش کشته شدند ،در حال ضبط کردن نوار در Ding Dong در Upper West بود.

4b

در زمان تیر اندازی، چهارمین عضو گروه، کوری میرزایی، باسیست قدیمی گروه، ٢۶ ساله، با دوست‌دخترش بود.

پلیس صحنه را پس از تیراندازی خونبار تنها کمی بعد از نیمه شب بررسی می‌کند.

 پلیس گفت که این کشتار فجیع، کمی بعد از نیمه شب در خیابان ٣١٨ Maujerشروع شد. «اخبار» با پریدن از سقفی به سقف دیگر به ساختمان رسید و با پایین آمدن به تراس طبقه سوم، اولین قربانی‌اش، اسکندریان، را با شلیک به سرش از میان پنجره کشت.

3b

دوست گروه، علی اسکندریان، در سال ٢٠٠٨ در Joe’s Pub’s 10th Anniversary Gala  اجرا داشت و توسط Judy Collins در تاتر ملی نیویورک تکریم شد.

 مقامات گفتند که سپس مرد مسلح، از پنجره به داخل آمد و به آرش فرازمند شلیک کرد. سپس به طبقه دوم رفت و به سینه برادر آرش شلیک کرد.سروش فرازمند روی تخت خواب دراز کشیده بود، اما غرق در لبتابش بود، که ممکن است توضیح دهد چرا او صدای شلیک‌ها را نشنید.

7b

پلیس گفته که مرد مسلح به مردان تیر اندازی کرد و سپس به بالای سقف رفت و اسلحه ٣٠٨ کالیبری را به سمت خودش گرفت.

 معاون دپارتمان پلیس نیویورک کمیسر جان مک کارتی گفت که «اخبار» به اتاق دیگر رفت و صادق پور اسکو را مجروح کرد، برادش اولین بار به ٩١١ در ساعت ٢/٠۴ زنگ زد. سپس «اخبار» به طبقه بالا برگشت جایی که زن و مردی – هر دو از اعضای گارد ساحلی آمریکا در پرتوریکو بودند و برای روز یادبود سربازان بازنشسته به شهر آمده و اتاقی را کرایه کرده بودند.

مک کارتی بیان داشت که هنگامی که مرد ،بازگشت «اخبار» به طبقه سوم را شنید، با دوست‌دخترش زیر‌دوش بودند و هر دو از ترس در وان حمام مخفی شده بودند.

9b

برادران گروه Yellow Dogs، آرش و سروش فرازمند، روز دوشنبه کشته شدند.

 مک کارتی همچنان اضافه کرد که «اخبار» با یکی از اعضای کمکی گروهFree Keys به نام پویا حسینی که در کمد لباس مخفی شده بود و سعی می‌کرد ” او را متقاعد کند که شلیک نکن”. مواجه شد. منبع می‌گفت که حسینی در این بازی آغاز شده، برای زندگی‌اش التماس کرد. مک کارتی گفت اما هنگامی که «اخبار» آتش را گشود، او اسلحه را ربود، در نتیجه کشمکش آن‌ها با هم، اسلحه چندین بار جدا شد.

6b

پلس  درEast Williamsburg جمع شدند پس از آن‌که گزارش یک مرد با اسلحه گرم را دریافت کرد.

وقتی شانه فشنگ به طور ناگهانی افتاد، «اخبار» به سرعت با اسلحه‌اش به پشت بام رفت و به خودش شلیک کرد. در این زمان، پلیس‌ها رسیدند، ساختمان به گالری تیر اندازی همراه با خون و رود پیوسته از ١۶ شلیک جدا از هم از دو طبقه، تبدیل شده بود.

Yellow DOgs در تهران شکل گرفته بود، تحت تاثیر گروه Kinks to Joy Division، بخش‌هایی از موسیقی آنها در مستندی پیرامون تهران با نام ” کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد،” نمایش داده شد. این فیلم در فستیوال فیلم کناس در سال ٢٠٠٩، جایزه گرفت. اما این فیلم ایران را برای گروهYellow Dogsبسیار خطرناک کرد و آنها به بروکلین رفتند.

8b

پلیس‌ها گفتند که یک مرد مسلح شلیک کرد و اعضای گروه را کشت،در عکسی بدون تاریخ در East Williamsburg دیده می‌شود.

صالح زاده گفت” تو نمی‌توانی یک ستاره راک در ایران باشی.”

گروه رونق گرفت، کنسرت‌هایی در مکان‌هایی مانند  نایتینگ فکتوری در ویلیامزبرگ  و بوشوگ ونوشآ استادیوم، برگذار کرد.

پلیس تیراندازی مربوط به اعضای گروه راک ایرانی،Yellow Dogs  در East Williamsburgروز دوشنبه ،را مورد بررسی قرار می‌دهد.

8a

در برنامه تلویزیونی در آپریل ٢٠١٢  اوباش گفت “تو ابدن مثل یک خارجی در شهر نیویورک نیستی.”

مارتین گرین من، ۶٣ ساله  که در اطراف چهار راه در خیابان Maujer406 کار می‌کرد گفت که اعضای گروه را جمعه دیده بود.” من تقریبن هر روز آنها را می‌دیدم، این غیر قابل باور است، کسانی را روز جمعه دیده باشی و روز دوشنبه به تو بگویند که مرده‌اند. به نظر می‌رسید آن‌ها پسران خوبی هستند، به نظر نمی‌رسید که آنها هیچ جور شرارتی داشته باشند. آنها ارازل و اوباش یا هر چیزی شبیه آن نبودند.”

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,