شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
12 September 2016

«جدول برنامه‌ها»

۱۳۹۲ آذر ۱۳

چهارشنبه سیزدهم آذر ۹۲/ چهارم دسامبر ۲۰۱۳

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

افسانه‌خانه – شراب سفید از انگور و سیب، با مشارکت همه – افسانه هژبری

سیگنال ممنوع – مهاباد، شیون چراغ – «قسمت ششم» – شادیار عمرانی

نکته روز – اسکرین استتوس فیس‌بوک آلن ایر در صفحه اول کیهان

خاطرات و سنت‌های پاییزی – کوچ سنتی، رو به زوال – شهرزاد کریمی

گزارش تاجیکستان – رستم امام‌علی رهبر خدمات گمرک – عبدالعزیز

در حکمی جدید قاتلین «ستار بهشتی» تبرئه شدند

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,