Saturday, 18 July 2015
30 November 2020
مواجهه با ترس و دلهرە و درد

«زنی که زیبایش را از دست می‌دهد»

2013 December 05

گالری / رادیو کوچە

 منبع: آپورثی

عکس‌های باور نکردنی کە توسط انگل از همسرش جنیفر در حال مبارزە با سرطان‌ پستان گرفتە است. تصاویری از لحظات زندگی خصوصی این زوج در مواجهە با ترس و دلهرە و درد. آن‌ها تجربە ما از دوران سختی و درد هستند. آن‌ها ما را تعریف نمی‌کنند، اما آن‌ها خود ما‌ هستند.

810_cancer_photo_1.jpg

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , 

۱ Comment

  1. 1

    سرطان پایان زندگی نیست