Saturday, 18 July 2015
27 January 2021
یازدهم دی‌ماه

«تعیین جلسه دوم دادگاه مریم شفیع پور»

2013 December 08

خبر/ رادیو کوچه

جلسه دوم دادگاه «مریم شفیع‌پور» زندانی و فعال دانشجویی محروم از تحصیل، روز چهارشنبه یازدهم دی ماه در شعبه‌ی پانزدهم  دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برگزار می‌شود، جلسه اول دادگاه خانم «شفیع پور» در روز ٢٩مهرماه در همین شعبه برگزار شده بود.

به گفته‌ی یکی از نزدیکان خانواده‌ی «شفیع پور»، آقای «علی‌زاده طباطبایی» وکیل مدافع خانم «شفیع پور» هفته گذشته ضمن مطالعه پرونده با موکل خود نیز دیدار کرده است.

بعد از برگزاری جلسه اول دادگاه به ریاست قاضی «صلواتی» در بیست و نهم مهرماه سال جاری در در شعبه‌ی پانزدهم  دادگاه انقلاب تهران، این پرونده به دلیل ناقض بودن به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست «علی‌رضا خورشیدی» ارجاع داده شد.

photo

پیش از این آقای «محمود شفیع پور» پدر «مریم شفیع پور» در  گفت‌وگو  با سایت کلمه گفته بود: «نوع پرونده سازی، اتهامات وارده و برخوردی که با مریم شده دقیقن شبیه رفتار نیروهای امنیتی در سال ۸۸ است و گویی این پرونده از آن سال جا مانده باشد که این گونه برخورد می‌کنند.»
خانم «شفیع‌پور»، روز پنجم مردادماه سال جاری و پس از حضور در دادسرای شماره دو زندان اوین، به دستور بازپرس این شعبه بازداشت شد و بیش از دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد. او از روز هشتم مهرماه به بند زنان این زندان منتقل شد .این دانشجوی اخراجی رشته‌ی مهندسی کشاورزی دانشگاه بین‌المللی قزوین، اولین دانشجوی بازداشت شده  پس از روی کار آمدن آقای «حسن روحانی» است.

 او در سال ۸۹ نیز از سوی دادگاه انقلاب قزوین به خاطر فعالیت‌های دانشجویی و وبلاگ‌نویسی به یک سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,