Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
سبقت زیبای

«پیروزی مدینه عالم شایوا در موسکو»

2013 December 12

عبدالعزیز/ رادیو گوچه/ دفتر تاجیکستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک دوختر ٢٠ ساله تاجیک برنده سبقت زیبای موسوم به زیبای اتحاد – روسیه در سال ٢٠١٣ میلادی شده‌ است. در این سبقت که بانوان ١۵ کشور عضو شوروی پیشین حق شرکت دارند٬ «مدینه آلمشاییوا» دانشجوی دانشگاه شهر «سن پترزبورگ» روسیه برنده شده‌ است. به جانبداری از این ‌زاده استان بدخشان تاجیکستان بیش‌تر کاربران اینترنت از همه ١۵ جماهیر رای داده‌اند.

Madina

سبقت زیبایی «زیبای اتحاد» برای بار دوم برگزار می‌شود و سال سپر‌ی شده نماینده تاجیکستان با اسم گلناز در ‌بخش ملکه اقلیت‌ها به مقام اول دست یافت. سبقت مزبور به خاطر روز سرقانون اساسی اتحاد شوروی پیشین که اوایل ماه دیسمبیر تجلیل می‌شد٬ بخشیده شده‌است.

سبقت از چند قسمت عبارت است٬ یک شرط آن نمایش لباس ملی یکی از جماهیر شوروی سابق بوده٬ در ‌بخش د‌گر مدعییان را می‌باید در نقش یکی از قهرمان‌های کلیدی سینمای شوروی رو صحنه بیایند .مدینه آلمشاییوا در نقش شاه دوختر بدور از فیلم «چراغ سحرناک الاودین» حاضر شده‌ است.

 مدینه آلمشاییوا گفته که به پیروزی خود در این سبقت باور داشت. او گفته که از اول احساس کرد که ضعیف‌ترین اشتراکچی سبقت نیست و روی صحنه نیز در قیاس به د‌گر حریفان خود را اداره کرده می‌توانست.

Madina1

مدنه آلمشاییوا که در شرق تاجیکستان به دنیا آمده‌ است٬ نه سال اخیر در«سن پترزبورگ» به سر برده و الآن در رشته جهانگردی دانشگاه این شهر تحصیل می‌کند. قصد دارد در توسیه ‌بخش جهانگردی تاجیکستان سهم گذاشته٬ زیبای‌های طبیعت این کشور را به جهانیان آشنا بسازد.

و گفته که شاید در ‌بخش نمایش زیبایی ادامه فعالیت نکند و به زندگی عادی  عروسی کردن و  فرزند به دنیا آوردن برتریت بدهد٬ ولی افزوده ا‌گر برای عکس‌برداری دعوت کنند٬ با میل تام رازی می‌شوم٬ زیرا از این کار انسان بسیار لذت می‌برد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,