Saturday, 18 July 2015
23 January 2021
روزانه با کوچه - چهارشنبه بیستم آذر ۹۲

«دریافت بسته پستی در کمتر از سی دقیقه»

2013 December 12

مجله رادیویی/ رادیوکوچه

مجله رادیویی «روزانه با کوچه» چهارشنبه بیستم آذر ماه شامل: خبرهای امروز در دو بخش توسط علی‌اصغر فریدی. افسانه‌خانه «میوه خشک» از افسانه هژبری. پهباد پستی و دریافت بسته پستی درکمتر از سی دقیقه. گزارش تاجیکستان «سبقت زیبایی» از عبدالعزیز. خاطرات و سنت‌های پاییزی «رویای واقعی» از شهرزاد کریمی. اولین سوپر زن محجبه در مصر. سیگنال ممنوع «کردستان ، ندای سرخ» از شادیار عمرانی. از الف «الکامپ» تا پ «پلمپ دوربین‌ها» از علی علیا. پاورقی – قسمت چهارم – بخش دوم از حامد احمدی.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,