Saturday, 18 July 2015
18 January 2021

«جدول برنامه‌ها»

2013 December 12

‌پنج‌شنبه بیست و یکم آذر ۹۲/ دوازدهم دسامبر ۲۰۱۳

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

کیمچی غذای مرموز کره‌ای

ایران امروز – جیب خالی کارمندان از بودجه نود و سه – روشنک آسترکی

خاطرات و داستان‌های کودکی – عروسی بابا – شهرزاد کریمی

پاورقی – قسمت پنجم – حامد احمدی

تحصیلات و آموزش، حق بشر یا ابزار توسعه – نوید فتوحی

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,