Saturday, 18 July 2015
27 January 2021
روزانه با کوچه - شنبه بیست و سوم آذر ۹۲

«تاتر ژاپنی در مسیر تاریخ»

2013 December 15

مجله رادیویی/ رادیوکوچه

مجله رادیویی «روزانه با کوچه»، شنبه بیست و سوم آذر ۹۲ شامل: خبرهای امروز در دو بخش از علی‌اصغر فریدی. قصه‌های ما از رویا تا واقعیت «گلوی آهنی» از شهره شعشعانی. نتاتر ژاپنی در مسیر تاریخ». کامرون و طرح جداسازی جنسیتی. یادها و حماسه‌های بختیاری از «محمد افرازه». همه شنود می‌شویم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,