Saturday, 18 July 2015
18 January 2021

«جدول برنامه‌ها»

2013 December 24

سه‌شنبه سوم دی۹۲/ بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۳

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

داستان‌چه – هیئت اقتصادی – دامون روزبه

ماجرای ریمیل و مرتضوی

پاورقی – قسمت نهم – حامد احمدی

کندی کراش محبوبیت جهانی دارد

ماجرای بلند نشدن عضو پارلمان اروپا

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,