Saturday, 18 July 2015
26 January 2021

«جدول برنامه‌ها»

2013 December 29

یک‌شنبه هشتم دی۹۲/ بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۳

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

ایران امروز – سرنوشت مبهم رفع حصر – روشنک آسترکی

کمپ شفق، روایتی تکان دهنده

پاورقی – قسمت یازدهم – حامد احمدی

تخریب بنای هفتصد ساله در میبد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,