Saturday, 18 July 2015
24 January 2021
روزانه با کوچه - یک‌شنبه هشتم دی۹۲

«تخریب بنای هفت‌صد ساله در میبد»

2013 December 30

مجله رادیویی/ رادیوکوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مجله رادیویی «روزانه با کوچه»، یک‌شنبه هشتم دی۹۲ شامل: خبرهای امروز در دو بخش از علی‌اصغر فریدی. ایران امروز «سرنوشت مبهم رفع حصر» از روشنک آسترکی. «کمپ شفق، روایتی تکان دهنده». پاورقی «قسمت یازدهم» از حامد احمدی. «تخریب بنای هفت‌صد ساله در میبد».

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,