Saturday, 18 July 2015
26 January 2021

«جدول برنامه‌ها»

2013 December 31

سه‌شنبه دهم دی۹۲/ سی‌و یکم دسامبر ۲۰۱۳

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

داستانچه – مرد نیکوکار – دامون روزبه

کریسمسی دیگر و بهانه‌ای برای شاد بودن

گزارش خبری افغانستان – رای اولی‌ها – الهه ساحل

جینگل بلز جینگل بلز

فیلتر، فیلتر و دیگر هیچ – محمد جاهدی فرد

 ژانویه در ایران – شهرزاد کریمی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,