Saturday, 18 July 2015
23 January 2021
روزانه با کوچه - چهارشنبه یازدهم دی۹۲

«تیراندازی در اتوبان توسط مداح اهل بیت»

2014 January 02

مجله رادیویی/ رادیوکوچه

 

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مجله رادیویی «روزانه با کوچه»، چهارشنبه یازدهم دی۹۲ شامل: خبرهای امروز در دو بخش از علی‌اصغر فریدی. خبرهای  ورزشی با تهیه و تنظیم مسیب سروندی و اجرای خانم شهرزاد کریمی. تیراندازی در اتوبان توسط مداح اهل بیت. گزارش خبری افغانستان «جشنواره رومی در آمریکا» از الهه ساحل. بهبود نسبی شوماخر. داستانچه «مرد نیکوکار» از دامون روزبه.  ژانویه در ایران از شهرزاد کریمی.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,