Saturday, 18 July 2015
27 September 2023

«جدول برنامه‌ها»

2014 January 03

جمعه سیزدهم دی۹۲/ سوم ژانویه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

خبرهای  ورزشی در دو بخش

خاطرات دوچرخه‌سوار جهانگرد – برنامه صد و یکم – محمد تاجران

زیر یک خم – آرش سروندی

خرید ماشین در کوبا آزاد شد

خاطرات و داستان‌های کودکی – چشمان آبی – شهرزاد کریمی

چگونه می‌توان یک مرد برتر بود – شهروز فرهمند

یلدا، کریسمس و بنیان‌ها – شهرزاد کریمی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,