Saturday, 18 July 2015
12 December 2019

«جدول برنامه‌ها»

2014 January 05

یک‌شنبه پانزدهم دی۹۲/ پنجم ژانویه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

کلمه قات زدن و ریشه آن

ایران امروز – بحران فراگیر کم آبی در کشور – روشنک آسترکی

سرمای منهای پنجاه درجه در ایالت‌های شمالی آمریکا

درب‌ بودجه نود و سه ‌برهمان‌ پاشنه مقاومت شکستن و تسلیم می‌‌چرخد – ژاله وفا

زنان با باسن بزرگ‌تر سالم‌تر، باهوش‌تر- واحد ترجمه کوچه

ادعای ادرار کردن معترضین 88

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,