Saturday, 18 July 2015
02 October 2023

«جدول برنامه‌ها»

2014 January 17

جمعه بیست و هفتم دی۹۲/ هفدهم ژانویه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

خبر ورزشی – بازیکن ژاپنی برای بازگشت به ایران درخواست بادی‌گارد داد

سخن‌رانی معصومه ابتکار در نماز جمعه لغو شد

خاطرات دوچرخه‌سوار جهانگرد – محمد تاجران

خبرها و رسانه‌ها – برنامه روز بیست و هفتم دی – محمد افرازه

خبر سفر هیئت پارلمانی کانادا به ایران دروغ است

زیر یک خم – ویژه برنامه «دربی» پایتخت – مسیب سروندی

کافه کوچه هفتم – اختراع سینما – آزاد عزیزیان و فراز خوشبختیان

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,