Saturday, 18 July 2015
31 July 2021
با وجود توقیف نشریه

«می گویند همت هم‌چنان در حال انتشار است»

2010 February 27

نشریه توقیف‌شده «همت» هم‌چنان برای شهرستان‌ها منتشر می‌شود.

با وجود این که نشریه «همت و موج اندیشه» به دلیل انتشار مطالب و عکس‌های مشکوک با اظهار نارضایتی مقامات عالی رتبه نظام تعطیل و دستگاه قضایی مامور به برخورد با عوامل آن شد اما خبرهای رسیده از تحرکات دوباره برخی عوامل این نشریه خبر می‌دهند.

به گزارش جهان‌نیوز ،عوامل این نشریات که با حمایت‌های ویژه پشتیبانی می‌شوند، درحال حاضر با وجود توقیف شدن به فعالیت زیرزمینی خود ادامه می‌دهند. بر‌همین اساس، اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که بسته‌های حاوی دو شماره جنجالی این نشریه به استان‌های مختلف کشور به خصوص مراکز و انجمن‌های سیاسی، دانشجویی ارسال شده است.

جالب این‌که در محل آدرس نویسنده همان آدرس دفتر پیشین مجله درج شده است. این درحالی است که عوامل انتشار این نشریه تلاش بسیاری را برای ابراز بی‌گناهی و بی‌اطلاعی خود انجام داده‌اند اما در واقع امر، هم‌چنان به دفاع از نشریه خود و انتشار آن مبادرت می‌کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,