Saturday, 18 July 2015
05 August 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 February 02

یک‌شنبه سیزدهم بهمن۹۲/ دوم فوریه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

احمدی‌نژاد واجد شرایط دریافت سبد کالا شد

قاعده هرم – این جامعه محکوم به فناست – محمد افرازه

ده روز با جشنواره – آزاد عزیزیان

خبر ورزشی – شوماخر از کما خارج شد

در زمان احمدی‌نژاد بر خلاف پروتکل اجازه بازرسی داده می‌شد

ایران امروز – اشکالات طرح توزیع سبد کالا – روشنک آسترکی

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,