Saturday, 18 July 2015
30 September 2023
شرایط حاکم به روایت مجلات

«گالری / جلد تعدادی از مجلات قبل و بعد از انقلاب ایران»

2014 February 07

گالری / رادیو کوچه

منبع: بی‌بی‌سی

مجلات و روزنامه ها در هر دورانی شرایط حاکم بر آن کشور را بازتاب می‌دهند. در دهه اول پس از استقرار جمهوری اسلامی، نگاه انقلابی و ایدئولوژیک حتی بر نشریاتی هم‌چون کیهان بچه‌ها نیز مسلط بود. در این مجموعه تعدادی از روی جلدهای مجلات دوران پیش و پس از انقلاب ایران مرور شده‌اند.

New-Picture

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,