Saturday, 18 July 2015
29 September 2023

«جدول برنامه‌ها»

2014 February 16

یک‌شنبه بیست وهفتم بهمن۹۲/ شانزدهم فوریه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

رضا عطاران: این سیمرغ متعلق به من نیست

ایران امروز – نبرد دولت در میدان فساد اقتصادی – روشنک آسترکی

خبر ورزشی – وزارت ورزش با اطلاع قبلی دور زده شد

خبرها و رسانه‌ها – مرگ بیش از هجده هزار بیمار کلیوی در تهران – محمد افرازه

در برنامه عموپورنگ کلید نماد دروغ نامیده شد

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,