Saturday, 18 July 2015
29 September 2023

«جدول برنامه‌ها»

2014 February 17

دوشنبه بیست وهشتم بهمن۹۲/ هفدهم فوریه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

قاتل نروژی تهدید کرد در صورت ندادن بازی کامپیوتری جدیدتر به او، اعتصاب غذا می کند

کافه کوچه هفتم – آغاز سینمای روایی – آزاد عزیزیان و فراز خوشبختیان

خبر ورزشی – وزنه‌برداری و تکذیب دست به چاقو شدن ملی‌پوشان

گزارش خبری – دیدار رییس بنیاد تاریخ سوئد با تقی رحمانی

علی مطهری: رفع حصر محسوس نخواهد بود

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,