Saturday, 18 July 2015
28 September 2021

«علی حکمت آزاد شد»

2010 February 28

رادیو کوچه

علی ­حکمت عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد پس از تحمل حدود دو ماه حبس از زندان اوین آزاد شد.
آقای حکمت که در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۸ و در موج بازداشت‌های بعد از عاشورا بازداشت شده بود شامگاه شنبه پس از سپری کردن حدود دو ماه در زندان اوین آزاد شد.
پیش از این مهسا­حکمت، روزنامه‌نگار و فرزند علی ­حکمت روز ۱۵ بهمن با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,