Saturday, 18 July 2015
02 June 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 February 23

یک‌شنبه چهارم اسفند۹۲/ بیست وسوم فوریه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

حضور ضرغامی در مسجد سلیمان برای دلجویی از بختیاری‌ها

ایران امروز – چالش‌های فاز دوم اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها – روشنک آسترکی

خاطرات و داستان‌های کودکی – گلی و یک روز در سینما – شهرزاد کریمی

زادروز سهراب اعرابی و حسرت‌های ما – شهرزاد کریمی

خبر ورزشی – پولی دیگر در ورزش ایران و آغاز ضد و نقیض‌گویی‌ها

روحانی می‌گوید به جای پزشک حکیم تربیت کنیم

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,