شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
10 October 2016

«جدول برنامه‌ها»

۱۳۹۲ اسفند ۰۵

دوشنبه پنجم اسفند۹۲/ بیست وچهارم فوریه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

حاتمی کیا: سال ۸۸ به موسوی رای دادم

زنی که می‌خواهد از هر نظر یک باربی باشد – واحد ترجمه کوچه

گزارش خبری افغانستان – نود و نه درصد خشونت علیه زنان توسط مردان معتاد – احمدنویدپویان

چشم سوم – سرزمین کهن، اعتراض بختیاری‌ها و نقش اپوزیسیون – شادیار عمرانی

کافه کوچه هفتم – گسترش سینما در آمریکا – آزاد عزیزیان

خبر ورزشی

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,