Saturday, 18 July 2015
28 September 2021

«جدول برنامه‌ها»

2010 February 28

یک‌شنبه 9 اسفند ماه – 28 فوریه

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – محبوبه

note3گزیده مطبوعات – اعظم

note3روزنگاشت -سال روز درگذشت «غلام حسین بنان» –  محبوبه

note3پرسه – «خوردنی های وسوسه انگیز» – سیمین

note3 بخش اول اخبار

note3آقای گجت – دامون

note3زیر باران – «نادر ابراهیمی» – مارال

note3رادیو لیچار – فرورتیش

note3 بخش دوم اخبار

note3کافه مکس-  بازخوانی مصاحبه با «مصطفی دانشجو»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,