Saturday, 18 July 2015
29 September 2023

«جدول برنامه‌ها»

2014 March 03

دوشنبه دوازدهم اسفند۹۲/ سوم مارچ ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

این‌جا آخر دنیاست – اردوان روزبه

ایران امروز – ابهام پیرامون افزایش قیمت خودرو – روشنک آسترکی

کافه کوچه هفتم – واپسین سال‌های صامت «فرانسه» – آزاد عزیزیان و فراز خوشبختیان

چشم سوم – سیاست و هویت انسانی – شادیار عمرانی

خبر ورزشی- حرکت غیراخلاقی در فدراسیون رسول خادم

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,