Saturday, 18 July 2015
09 July 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 March 06

پنج‌شنبه پانزدهم اسفند۹۲/ ششم مارچ ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

عذرخواهی زیبا کلام از مردم اوکراین به دلیل مواضع حکومت ایران

موقعیت کوارتز و بازجویی القاعده در لهستان – برگردان: اردوان روزبه

رضا ضراب زنجیر طلایی میان اردوغان و خامنه‌ای – فرامرز دادرس

گشت ارشاد خبرنگار آمریکایی را بازداشت کرد

گزارش خبری افغانستان – احمدنوید پویان

خبرهای ورزشی – ورود رییس‌جمهوری و هیئت وزیران به بحث واگذاری سرخابی

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,