Saturday, 18 July 2015
03 October 2023

«جدول برنامه‌ها»

2014 March 07

جمعه شانزدهم اسفند۹۲/ هفتم مارچ ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

اعتراض وزیر امور خارجه لهستان به سانسور در ایران در دیدار با ظریف

خاطرات دوچرخه‌سوار جهانگرد – برنامه صد و دهم – محمد تاجران

خبرها و رسانه‌ها – اظهار نگرانی مراجع نسبت به کاهش جمعیت شیعه – محمد افرازه

باورهای نادرست کهن ارث مادران امروز – اکرم اسدی

زیر یک خم – از درگیری کفاشیان با سیاسیون تا غش مربی به سمت دختران آمریکایی – مسیب سروندی

ممنوعیت برگزاری مراسم نوروز در یزد

خبرهای ورزشی – ایران به گینه باخت تا دستش برای رقبا رو نشود

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,