شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
05 September 2016

«جدول برنامه‌ها»

۱۳۹۲ اسفند ۱۷

شنبه هفدهم اسفند۹۲/ هشتم مارچ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

وطن امروز: ساپورت را آکادمی گوگوش راه انداخت

قصه‌های ما، از رویا تا واقعیت – تعقیب باب پرتی – شهره شعشعانی

گزارش خبری افغانستان – نگرانی فعالان حقوق زن از کمبود پلیس زن – احمدنویدپویان

کافه کوچه هفتم – زن، جنبش و سینما -آزاد عزیزیان

سیگنال ممنوع – صدای زنان – شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان،هادی خوجینیان

موقعیت زن در دیدگاه زرتشتیان

خبرهای ورزشی – علی‌پور پای صدا وسیما را به بحث رشوه باز کرد

خبرهای امروز در دو بخش

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,